Botohet “Fjalori Drejtshkrimor i Gjuhës Shqipe”

Pas 35 vitesh mungesë në tregun e botimeve të këtij zhanri, vjen “Fjalori Drejtshkrimor i Gjuhës Shqipe”. Kjo vepër është një iniciativë private e dy gjuhëtarëve Ali Dhrimo dhe Rami Memushaj. Ai përfshin rreth 75 mijë fjalë, duke bërë pjesë të tij shumë propozime të ndikuara në gjuhë vitet e fundit.
“Edhe gjuha jonë të shkruhet nga të gjithë ne mundësisht sa më njësoj. Fjalori nuk është ezaurues që të ketë të gjitha format e një fjale. Atë e bëjnë vepra të tjera. Ne kemi atë fjalë që kemi menduar se kjo duhet përdorur”-thotë Dhrimo.
Studiues të gjuhës e cilësuan fjalorin si të nevojshëm në të gjitha fushat, por sipas tyre shumë fjalë dhe fraza të reja që janë përfshirë në të, duhet të marin më parë miratimin e standartit zyrtar.
“Për mua kjo vepër mund të botohej pasi të ripunohej drejtshkrimi dhe të bëheshin disa ndryshime për ta përmirësuar atë. Për fat të keq, Akademia, edhe pse u bë konferencë konsulta e Durrësit, vazhdon të heshtë”-thotë gjuhëtari Mehmet Çeliku.
“Normalisht duhen miratuar më parë me konsensus ndryshimet në rregullat e drejtshkrimit. Pastaj ato mund të pasqyrohen në veprat normative”-thotë gjuhëtari, Seit Mancaku.
Sipas specialistëve në Gjuhën Shqipe hyjnë 1 e gjysmë deri 2 fjalë të reja në ditë. Fjalori i fundit i drejtshkrimit të shqipes është botuar në vitin 1976.

Advertisement

Nga faqa ne facebook: Te behemi 50.000 veta kunder regjistrimit te fese & kombesise.Loje e Grekut
Per me teper klikoni me siper ^^^
“Shperndaje”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button